Turleder Georg Ellingsen inviterer til vandring fra samlegrinda nedenfor slalåmbakken til Middagsvatnet, onsdag formiddag.

– Fra samlegrinda følger vi traktorveien forbi Blåhammerdalsvatnet og går videre opp til Middagsvatnet. Her blir det en kaffepause, forteller Ellingsen i en pressemelding fra Vesterålen turlag.

Underveis forteller turlederen om livet og arbeidet i marka i gamle dager, for eksempel om den gamle seterdrifta, som ble drevet fra setra på Setervollen.

Ved dårlig vær blir kaffepausen avviklet innendørs – i hytta på Setervollen.