Leder Marit Kinn Arntsen i Risøyhamn vel sier hun gjerne tar gleden på forskudd etter at flertallet i formannskapet mandag gikk imot rådmannens innstilling om å bygge nytt sykehjem på Andenes. Likevel er hun klar over at det er kommunestyret som skal avgjøre dette til slutt.

– Jeg har fått gode signaler, og jeg håper de finner ut at nærhet er viktig. Det går ikke an å bygge slik at noen må kjøre 14 mil for å besøke sine kjære. Vi ønsker sykehjem både i nord og sør. På Andenes er det bare å åpne dørene for det sykehjemmet de stengte for noen år siden, sier Arntsen. Hun minner om de som bor i omsorgsboligene i Risøyhamn er på ABBS på fysikalsk trening flere ganger i uka. Det er dagplasser for hjemmeværende demente på ABBS. Hjemmesykepleien kjører ut mat til hjemmeboende fra ABBS.

– Samtidig har vi et legekontor og et brannkorps av beste merke. Stikkordene er nærhet, sier Arntsen.

Glede på Strandland

En annen som ble glad for formannskapsvedtaket er Mary Bø Nilsen fra Strandland.

– Jeg er ikke så sikker på at Åse blir det endelige svaret når kommunestyret har sagt sitt, men jeg krysser fingrene. Arbeidsplasser i sør blir underordnet for meg når jeg tenker på den lange veien folk får til sykehjemmet. Svigersøsteren min måtte kjøre 11 mil for å besøke mannen sin på Kiljordheimen. Jeg er også opptatt av den lange veien de får til sykehuset på Stokmarknes, sier Nilsen, som håper pasienten settes i fokus når avgjørelsen blir tatt.

Samme i kommunestyret

Senterpartiets Knut Nordmo forsikrer at vedtaket fra formannskapet, som sier at det skal bygges sykehjem på Åse, står fast. Det samme gjør resten av vedtaket som tilsier bygging av 16 omsorgsboliger på Dverberg og 22 på Andenes. Videre ønskes utredning på rehabilitering av sykehjemsplassene ved Kiljordheimen og omsorgsboligene på Andenes.

– Forbeholdet vi tok har å gjøre med at det kan bli justeringer på rekkefølgen ting bygges, sier Nordmo. Han forutsetter støtte fra Høyre. Partiet har fem av sine åtte medlemmer på Andenes og Bleik (i tillegg til Leif A. Iversen som er uavhengig). Høyres Kate Eliassen regner også med at vedtaket blir det samme i kommunestyret, selv om partiet ikke har hatt medlemsmøte ennå.

– En av de sentrale momentene som ikke ble belyst i formannskapet, var kostnadene med å fase inn et sykehjem på Åse som administrasjonen allerede hadde faset ut, sier hun.

Trenger info om omsorgstrappa

Hun er opptatt av at politikerne som skal avgjøre dette får tilstrekkelig informasjon om kommunens omsorgstrapp og hva sykehjem og omsorgsboliger inneholder.

– Jeg tenker at Andenes med flest folk har det største behovet for omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Derfor er jeg glad vi fikk lagt bygging av 22 boliger her inn i vedtaket, avslutter Eliassen.