Blant alle hardtarbeidende og dyktige fiskere finnes det noen som strekker seg ekstra langt for å levere fisk av aller ypperste kvalitet. Vi i Råfisklaget verdsetter god kvalitet, og hedrer hvert år en slik fisker med prisen «Årets kvalitetsfisker». Nå trenger vi DIN hjelp til å finne årets vinner, heter det på Råfisklagets nettsider.

Forskningsinstituttet Nofima har dokumentert at dersom fiskeren gjør alt hundre prosent rett fra starten kan fisken holde seg blodfersk i opp mot to uker. Det krever blant annet at fisken er svært godt utblødd og kjølt ned til null grader allerede ombord i båten. I tillegg må fisken skånes fra slag og oppbevares mykt i vann. Dette er av avgjørende betydning når ferskfisken skal reise til markedene som er lengst borte.

Årets kvalitetsfisker bidrar til dette og det stilles strenge krav til den som mottar prisen. Fiskeren skal ha gode holdninger til kvalitet, utstyre båten sin for umiddelbar bløgging, utbløding og kjøling, levere den beste fisken uansett om det er gode eller dårlige tider og samtidig være et godt forbilde for andre.

Fiskeren må levere i Norges Råfisklag sitt distrikt. Det er ingen restriksjoner i forhold til størrelse på båt, redskapstype eller fiskeri.