- Jeg ønsker å være med på å påvirke de beslutningene som tas og bidra til å få en kirke som forkynner Kristus, tar vare på sine medlemmer og er åpen for alle, sier Brun i en presentasjon av kandidatene på kirken.no.

18 kirkemedlemmer skal kjempe om sju plasser i bispedømmerådet, mens fem prester og fem andre kirkelig tilsatte konkurrer om til sammen to seter i rådet. Ved tidligere valg har det vist seg utfordrende å finne kandidater som oppfyller kravene til variasjon i bosted, alder og meninger, men Valgrådet vender tommelen opp for nominasjonskomiteens arbeid.

Sølvi Foss fra Sortland står på 11. plass på lista, mens kirkeverge Tore Christiansen fra Øksnes er nominert som en av de kirkelige ansatte til rådet.

- Vi er svært fornøyd med de listene vi nå kan presentere, sier leder Liv Nome Sivertsen i en pressemelding.

- Vi har mange sterke, gode kandidater. Vi ser flere unge på listene, vi ser folk fra ulike deler av bispedømmet og vi ser at vi har fått kandidater med ulike meninger.

Sivertsen er positiv med tanke på folkekirkas fremtid i Sør-Hålogaland.

- Blant kandidatene finnes flere sterke stemmer som kan snakke vår sak i Kirkemøtet, sier hun.