Det kom frem under økonomisjef Tommy Løveng Hansens gjennomgang av det foreløpige regnskapet for 2015. Tallene viser at hele underskuddet for 2013 på 19,3 millioner kroner er inndekket, mens halve underskuddet for 2014 på 12,4 millioner kroner er inndekket. Dermed gjenstår det  12,4 millioner kroner, som må dekkes i 2016. Det ligger inne i årets budsjett.