To dager før julaften sendte kommunalminister Jan Tore Sanner ut et forslag til nytt kommunalt inntektssystem ut på høring. Avisen Kommunal Rapport har hentet inn tall fra Telemarksforskning som viser at Øksnes, Sortland og Hadsel kan gå glipp av mye penger dersom Sanners ideer følges av Stortinget. Årsak: De ligger «for nær» en annen kommune.

Taper

Kommunalminister Jan Tore Sanner forklarte omleggingen slik da den ble presentert før jul:

– Dagens inntektssystem belønner kommuner som velger å være små. Det fører til at kommuner som slår seg sammen over tid taper inntekter. Vi vil gjøre systemet mer nøytralt og fjerne hindringer for kommunesammenslåing. Vi vil derfor skille mellom kommuner som er ufrivillig små på grunn av spredt bosetting og lange avstander, og kommuner som selv velger å være små, uttalte kommunalminister Jan Tore Sanner.

Hvor mye Hadsel taper, avhenger av hvor Sanner til syvende og sist setter grensen for «frivillig naboskap» til en annen kommune. Dersom den settes til det høyeste antallet kilometer, taper Hadsel over syv millioner kroner i inntekter per år.

Kommunene har fått høringsfrist til i mars. I forbindelse med revidert budsjett i mai 2015, skal regjeringen presentere sitt endelige syn på saken.

Kritisk

Ordfører Siv Aasvik er kritisk til forslaget fra Regjeringen Solberg. Selv var Aasvik tilhenger av færre kommuner, men i et nyttårsintervju med VA innrømmer Aasvik at hun har skiftet mening.

Hun ser Sanners forslag som en et ledd for å tvinge kommuner til å slå seg sammen.

– Inntektssystemet regjeringen foreslår føyer seg inn i rekken av sentraliseringstiltak og en politikk som ikke bidrar til verdiskapning i hele landet, sier Aasvik. Han peker på at andre saker drar i samme retning; mer sentralisering.

– På samme måte som de har kuttet inntektene til eksportfylket Nordland og økt til mer befolkningsrike områder, foreslår de nå at innbyggertall skal få mer å si for hvor mye kommunene får, sier Aasvik. Hun nevner politi, høgskole og universitet, landbruk og færre fullverdige sykehus, som eksempel på regjeringens sentraliseringsiver. I tillegg nevnes sjømatmeldingen og kutt i formuesskatt som eksempel på sentraliserende politikk.