Trålere har plikt til å levere fisk til bestemte lokalsamfunn. Får fiskeriminister Per Sandberg som han vil, blir det ikke slik i fremtiden.

– Når det gjelder leveringsplikten, må jeg få rydde en misforståelse av veien. Jeg skal ikke fjerne leveringsplikten. Det har jeg aldri sagt. Men det kan hende at den bør endres. Regjeringa har foreslått å regionalisere leveringsplikten, sa Sandberg i en tale under sjømatdagene tirsdag, skriver NRK Finnmark.

Sandberg sier videre at denne endringen kan innebære at torsketrålere ikke lenger er lovpålagt å levere fisk til bestemte lokalsamfunn, men derimot til bestemte fylker.

Fiskeriminsteren sa også at videre vekst i laksenæringen innebærer en kamp mot lusa. Han understreket at dersom ikke næringen mestrer å bekjempe lus, medisinering og sykdom, vil man heller ikke klare veksten.