Ifølge VG sier hovedtillitsvalgt i Heimevernet for Norges Offisersforbund, Torbjørn Liestøl at varsellampene i HV nå blinker faretruende.

Sikre nøkkelobjekter

– I den siste tiden har HV blitt tildelt 40 prosent flere nøkkelobjekter som krever vakthold og sikring. Men å sikre nøkkelobjekter er bare en del av HVs oppgave.

– Det er ingenting jeg kjenner til, som tilsier at ressurssituasjonen er blitt bedre. Og spriket mellom ressurser og oppgaver er følgelig ikke blitt mindre, sier Liestøl.

Stor usikkerhet

Han får full støtte fra tillitsvalgt Hans Børge Stormo for Norges Offisersforbund ved HV16 i Bjerkvik som er tillitsvalgt for fast ansatt personell ved avdelingen.

– Selv om landheimevernet ved HV 16 ikke blir berørt på landsiden, er det fortsatt knyttet stor usikkerhet hvordan man i fremtiden kan sikre og beskytte de ulike sjønære installasjonen når Sjøheimevernet nå forsvinner, sier Stormo.

– Jeg deler således de bekymringen mine tillitsvalgte kollegaer uttrykker, og ser på samme måte som dem med bekymring på hvordan vi i fremsiden skal kunne beskytte disse anleggene uten et Sjøheimevern å dra veksler på, legger han til.

– Hvordan beskytte anleggene

Også leder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo, sier til VG at den vedtatte nedleggelsen av Sjøheimevernet har blottlagt mange nøkkelanlegg som ligger ved sjøen, og at de blir vanskeligere å forsvare mot angrep.

– En sentral bekymring er hvordan de nå skal klare å beskytte de anleggene som ligger ved sjøen, etter at Sjøheimevernet er vedtatt nedlagt.

– Det er ingen til å erstatte Sjøheimevernet for å beskytte disse anleggene mot angrep fra sjøsiden.

– Det hjelper lite å ha god sikring på land, hvis anleggene ikke kan beskyttes fra sjøfronten, sier Bongo.