– Det blir en forvitring av demokratiet. Det vil være færre som engasjerer seg politisk og det vil bli en mer tydelig elitedanning rundt det som eventuelt blir en ny regionhovedstad, sier Aarsæther til NRK Finnmark.Onsdag la Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner frem stortingsmeldingen om nye regioner. Den endelige beslutningen om hvor vidt Nord-Norge skal bestå av en eller to regioner, blir nå utsatt. Årsaken er blant annet store avstander i nord.

Sanner mener likevel det finnes mange gode grunner for at regiongrensene i landsdelen skal reduseres. Han tror blant annet at en region får større muskler og vil kunne løse grenseoverskridende utfordringer.

Professor Aarsæther tror derimot ikke det bare er avstandene som gjør at inndelingen lar vente på seg. Han mener det finnes en stor motstand mot inndelingsdiskusjon i hele landsdelen

– Dette er noe som kommer ovenfra, og som ikke har bakgrunn i befolkninga eller representantene i Nord-Norge. Derfor blir det heldigvis, etter mitt syn, stoppet opp – i henhold til det lokale demokratiet, sier han til NRK Finnmark.At det blir vanskelig å se for seg hvordan et lokalt demokrati skal fungere med de store avstandene i en felles region, er også noe Aarsæther tror blir problematisk.