Markveien med gang og sykkelvei er nå ferdigstilt frem til Selneselva. Det bekrefter konstituert enhetsleder for Prosjekt og utvikling i Sortland kommune, Marius Frantzen til VOL.

Fortsatt arbeides det med å etablere skilting og belysning ved krysningspunkt for brukere av Selnesstien.

Resten av Markveien har midlertidig slitedekke frem til Blåheiveien og kommunen planlegger midleritidig åpning av strekningen i starten av november, skriver de på sine nettsider.

Veien vil bli stengt igjen når resten av arbeidet med å oppgradere Markveien skal ferdigstilles.