Flere klager på støv og støy: Pålagt å komme med tiltak

foto