Norge og Russland har gjennom digitale forhandlinger blitt enige om en fiskeriavtale for 2024, melder regjeringen.

– Det er bra at vi har inngått en fiskeriavtale med Russland, til tross for at vi også i år befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Enigheten sikrer en langsiktig og bærekraftig havforvaltning i nordområdene og er grunnleggende for at vi kan ta vare på torskebestanden og de andre artene i Barentshavet, sier Norges nye fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen skriver at avtalen med Russland er den viktigste bilaterale fiskeriavtalen Norge har.

Dette er Norge og Russland enige om

* Totalkvoten for nordøstarktisk torsk for 2024 ble satt til 453.427 tonn, i tråd med forvaltningsregelen. Det innebærer en nedgang på 20 prosent fra årets kvote.

* Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges del av kvoten for 2024 vil være 212.124 tonn.

* Totalkvoten for hyse er fastsatt til 141.000 tonn for 2024, som er noe høyere enn det som fulgte av forvaltningsregelen. Norges del av kvoten for 2024 vil være 70.605 tonn.

* Det er fastsatt en totalkvote for lodde i 2024 på 196.000 tonn, i tråd med forvaltningsregelen. Dette er en økning på 134.000 tonn og den høyeste loddekvoten siden 2018. Den norske andelen utgjør 117.550 tonn.

* Totalkvoten for blåkveite i 2024 er fastsatt til 21.250 tonn. Det er en nedgang på 3750 tonn. Norges del av kvoten vil være 10 823 tonn.

* Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 70.164 tonn for 2024. Dette er en økning på 3385 tonn fra 2023. Norges del av kvoten vil være 48.518 tonn.

* I tillegg er partene enige om å fortsette arbeidet med forvaltningsregler for lodde, reker, snabeluer og blåkveite.