Fylkesråden bidrar med 200.000 kroner for å realisere prosjektet.

foto
Linda Helen Haukland, fylkesråd for plan og næring. Foto: Innsendt

I en pressemelding sier hun at Sortland har gjort mye bra, spesielt rettet mot barn og unge, samt at de har vært aktive med utvikling av tettstedspakker for sentrum.

– Når nå kommune, privat næringsliv og innbyggere går sammen om å skape et attraktivt sentrum, vil vi uttrykke vår støtte gjennom å dekke deltakeravgiften i GNIST-programmet, sier Haukland.

Hun legger til at de nye innovative samarbeidsmodellene som GNIST bidrar med vil gi en sterkere felles forståelse og mer samskaping i kommunen.

– Det er svært positivt også i et regionalt perspektiv, sier fylkesråden.

Vil være en smart by

Dette er utfordringen som Sortland har spilt inn og som de, sammen med berørte parter og lokale entreprenører, ønsker å løse:

«Sortland kommune har, gjennom samskaping, som mål å styrke Sortland som et attraktivt, bærekraftig og tilpasningsdyktig regionsenter. Sortland skal være en smart by som setter innbyggerne i sentrum og bygger på stedets fortrinn og vår felles identitet.»

Drahjelp

Karl-Erling Nordlund, ordfører i Sortland (Sp) sier i pressemeldingen at det skjer mye positivt i Sortland, og at det er mange planer for forskjellige områder som griper inn i hverandre med et kompakt sentrum.

– Gjennom koordinert målsetting og realisering for ulike tiltak vil en oppnå forsterkede synergieffekter utover det hvert enkelt prosjekt vil kunne gi. Samskaping mellom næringsliv, innbyggere og kommune vil være et velegnet verktøy for at Sortland skal videreutvikles, sier han.

foto
Ordfører i Sortland Karl-Erling Nordlund (Sp). Foto: Arkiv/Marius Birkeland

Nordlund mener at kommunen vil få drahjelp gjennom GNIST med prosessen med å få flere parter til i fellesskap å bevege seg fra plan til handling.

– Sortland kommune setter stor pris på å være årets GNIST-kommune i Nordland. Tusen takk til Nordland fylkeskommune som har finansiert vår deltagelse i GNIST-programmet. Vi håper vår erfaring kan komme til nytte i resten av Nordland, sier ordføreren.

Både Nordlund og Haukland løfter frem at dette vil gi synlighet nasjonalt og internasjonalt, samt fremme kommunen som en spennende samarbeidspartner for innovasjon og nyskping.

Både han og fylkesråd Haukland løfter fram at deltakelsen vil gi synlighet nasjonalt og internasjonalt – og fremme kommunen som en spennende samarbeidspartner for innovasjon og nyskaping.