Nordmo tror det blir bra med Gram og Gjelsvik

foto