Nordmo tror det blir bra med Gram og Gjelsvik

foto
Bjørn Arild Gram snakker til kommunestyret i Andøy i slutten av januar i år. Han besøkte da Andøy for å diskutere de 250 millioner kroner som Andøy får fra regjeringen som kompensasjon for Andøya flystasjon. Nå er Gram utnevnt til ny forsvarsminister. Foto: Jørn Aune