Har tatt inn to talenter. Nå kan de ta inn ti til

foto