Ifølge bransjenettstedet check-in.dk er det avganger i september og oktober som innstilles. Ruten Oslo-Aten er blant de som blir innstilt.

De innstilte avgangene utgjør rundt 4 prosent av totalt 39.000 flyginger, opplyser pressesjef Tonje Sund i SAS Norge til NTB.

– Dette er allerede utførte forhåndskanselleringer, der passasjerene allerede er booket om og informert i perioden 26. juni til 14. august. Dette ble altså gjennomført for en tid tilbake, sier hun.

Etterslep etter streiken

Disse endringene skyldes flere faktorer, forklarer Sund.

– Blant annet lav bemanning på grunn ferieetterslep etter streiken og forsinkede flyleveranser, som kommer på toppen av en utfordrende tid for hele flybransjen som skal opp på vingene igjen etter pandemien, sier hun videre.

Hun vil på nåværende tidspunkt ikke si noe mer om hvilke land og ruter som omfattes av innstillingene.

– Vi gir i ikke ut tall per geografi utenom via trafikktallsrapporter, som kommer en gang i måneden, sier pressesjefen.

– Mangel på personell

300 av de innstilte flygningene er fra København lufthavn Kastrup. Også SAS' danske pressesjef, Alexandra Lindgren Kaoukji, nevner mangel på disponibelt personell som en av årsakene til innstillingene.

– Vi ser ikke en redusert etterspørsel, tvert imot. Men personalmessig har streiken hatt betydning for vår bemanning i månedene som kommer på grunn av ferieetterslep, sier hun til check-in-dk.

Også forsinkede flyleveranser til datterselskapet SAS Link har medført kanselleringer.