- Vi er svært glade for at Helse nord har tatt signalene og snudd i denne saken, sier leder for Vesterålen regionråd, Hugo Jacobsen i en pressemelding, der han legger til:

Sammen med flere aktører i Vesterålen, har regionrådet protestert og sammen har vi nådd frem.

Nordlandssykehuset hadde besluttet å avslutte samarbeidet med UNN Harstad om overgrepsmottak fra 1. juli 2022, av økonomiske grunner. Konsekvensene av en oppsigelse var at overgrepsutsatte i Vesterålen ikke lengre kunne velge å reise til Harstad, men måtte til Bodø for å få gjennomført rettsmedisinsk undersøkelse.

– Informasjonen om oppsigelse vakte reaksjoner i vesterålskommunene. Spesielt har vi vært bekymret for rettsikkerheten til overgrepsutsatte, sier Jacobsen.

Han mener det ville vært en uholdbar belastning for mennesker som befinner seg i en allerede sårbar situasjon.

Nå tar Helse Nord ansvaret for å betale for samarbeidet, slik at overgrepsutsatte fra Lofoten og Vesterålen slipper å reise helt til Bodø for å få hjelp, ifølge meldingen fra NRK Nordland. - Dette er viktig og riktig beslutning av Helse Nord for Vesterålen, konstaterer Jacobsen.