– Det er klart at vi må skjerpe oss i vår egen kommune

foto