– Eldrebølgen er her og vi må tørre å tenke nytt

foto