– Vi er førstelinjen ute i naturen, og kan raskt rapportere mistenkelige funn av syke eller døde fugler og dyr, sier Olav Greivstad i NJFF.

Forbundet oppfordrer alle jegere, jakthundeiere og friluftsfolk om å følge situasjonen og melde fra til Mattilsynet om alle mistenkelige funn av døde eller syke fugler.

– Nå er det viktig at vi alle bidrar til å få oversikt over spredningen. Vi som er jegere og hundeeiere er særlig viktige i denne sammenhengen, sier Greivstad.

Han viser til at både jegere og hundeeiere ferdes mye i terrenget og på tvers av stiene.

– Våre hunder vil kunne finne syke og døde individer, både fugler og pattedyr. Vi oppfordrer alle jegere og hundeeiere om å være særskilt oppmerksomme og melde fra om man observerer syke eller døde fugler og pattedyr, sier han.

Han understreker at det er viktig å la syke og døde fugler ligge i fred. Dette da de kan være en potensiell smittefare for hunden.

NJFF har 116.000 medlemmer i Norge, som er spred over 560 lokalforeninger.

I pressemeldingen pekes det på at dette betyr at mange frivillige kan bidra for å overvåke situasjonen.