– Er innforstått med at en løsning vil ta tid, men vi ser lyst på situasjonen

foto