Vil legge til rette for elektrisk tungtransport

foto