– Vi er glade for at Norconsult har kommet til tilsvarende konklusjon