– Vi er glade for at Norconsult har kommet til tilsvarende konklusjon

Illustrasjon av elementfabrikken som Kronsteingruppen (tidligere SE-gruppen) ønsker å bygge i Vestmarka næringsområde. Foto: Illustrasjon Norconsult