Bertheussen-saken kommer opp for lagmannsretten i desember