Erstatningsnekt etter brann vurderes anket til menneskerettighetsdomstolen

foto