Cerpus i Alsvåg har i mange år hatt et nært samarbeid med Alsvåg skole. Nå håper de at ungdomstrinnet får forbli i bygda.

- Det er klart at det vil bety noe for Cerpus om ungdomstrinnet forsvinner, men det er ikke avgjørende for oss som selskap, sier kommunikasjonsansvarlig i Cerpus, Johnny Myhr-Hansen.

Tirsdag 29. april vedtok flertallet i formannskapet i Øksnes å gå inn for nedlegging av ungdomstrinnet. Saken skal behandles i kommunestyret førstkommende tirsdag.

Les også: Formannskapet vil legge ned i Alsvåg

- Viktig samarbeid

Cerpus' forsknings- og utviklingsavdeling holder til i bygget som har tilknytning til skolen. Samarbeidet med Alsvåg skole har vært veldig viktig for bedriften.

- Vi kan fortsatt forske og utvikle læringsmidler for mellomtrinnet og småskole, men det har noe med modenhet og egenmotivasjon å gjøre. Det er helt klart mer å jobbe med på et ungdomstrinn, det gjør det lettere for oss, sier Myhr-Hansen.

Øksnes kommune og Nordland fylkeskommune har lagt mye penger i samarbeidet mellom Cerpus og Alsvåg skole.

- Det er rart at de da ikke vil fortsette med å legge til rette for å skape dette tilbudet, sier Myhr-Hansen.

Vil ha større fagmiljø

Formannskapets begrunnelse for å gå inn for nedleggelse var faglige og pedagogiske. De mener at det blant annet handler om valgfag, og at det er større muligheter for et bedre tilbud til elevene med et samlet ungdomstrinn.

- Det handler også om størrelsen på fagmiljø, og det handler om kvalitet og rekruttering av kvalifiserte lærere, sa øksnesordfører Jørn Martinussen til VOL 2. mai.

Bygget er læringsarenaen

Det siste året har Cerpus hatt et samarbeid med Alsvåg skole i et nybrottsarbeid om utvikling av læremidler i medievalgfaget. Nå ønsker de å tilby valgfaget til hele Øksnes-skolen, og resten av Vesterålen.

Men for Cerpus er det lite interessant å sende avgårde ansatte til Myre for å ha valgfag der.

- Premisset vårt for å delta i FOU-arbeid med skolene i Øksnes, er at dette foregår hos oss, på den arenaen som Øksnes kommune har bygd for formålet. Hvis skolen vil benytte seg av vår kompetanse, bestående av blant annet kommunikatører, pedagoger og eksperter på koding, må lærere og elever komme hit, sier Myhr-Hansen.

- Uheldig å miste kontakt med elevene

Myhr-Hansen mener at det fortsatt vil være aktuelt å ha valgfag for andre øksnesklasser også om ungdomstrinnet i Alsvåg legger ned. Likevel mener han at det vil være uheldig om mulighetene for å komme i kontakt med elevene blir tatt bort.

- Det blir mindre interessant for oss å tilby kompetansen. For forskningens del er tilgangen til elevene viktig, sier han.

- Kan det bli aktuelt å flytte hovedkontoret ut av kommunen om det skulle bli en nedleggelse?

- Det er ikke avhengig av skolen, vi blir i de samme lokalene. Det er en grunn til at vi er etablerte her. Vi ønsker å bruke vår kompetanse i det lokale næringslivet, sier Myhr-Hansen.

- Om ungdomstrinnet flyttes, hva vil alternativet for dere være når det kommer til forskningsbiten?

- Det har vi ikke tenkt så mye på. Om man har et tre som man vurderer å sage ned, må man ta den vurderingen før man vurderer hva man skal gjøre med det området der treet står. Vi lever ikke av å tilby valgfag, men vi ønsker å være til stede her.