Vøllestad vil ha slutt på biler som kjører for fort i sentrum av Andenes og tungtrafikk som kjører utenom Storgata.

Vøllestad la ut sitt forslag på nettstedet minsak.no og fikk 123 underskrifter for forslaget. Det kreves 100 for at politikerne må ta saken opp til behandling.

– Fornuftig og berettiget

Hermod Bakkevoll (KrF) signaliserte at han var enig med forslagsstilleren. Og uenig med saksutredningen.

–  Noen sidegater er trange og har lite oversiktlige kryss. Ikke spesielt oversiktelig. Det stemmer heller ikke at det har vært lite ulykker, men vi har spart for de alvorlige ulykkene. Det er potensielt farlige kryss i hele området, sa Bakkevoll, og mente at det var unødvendig å bruke tid på utredning.

– Jeg synes forslaget er fornuftig og berettiget og det er unødvendig å bruke tid på utrede noe vi synes er fornuftig, sa Bakkevoll, som foreslo at det innføres 30-sone i hele sentrum av Andenes så raskt som mulig. Han fikk støtte av Venstres Per Erik Larsen og Andøylistas John Helmersen.

– Mer kjøtt på beina

– Det er godt at innbyggerne er opptatt av trafikksikkerhet og det er bra at vi tar det på alvor. Men jeg vil ha mer kjøtt på beina. Hvordan er det nå og hvordan vil vi ha det i fremtiden? Det er det viktig å vite mer om for å gjøre en rett beslutning, sa Kate Eliassen, som signaliserte støtte til rådmannens forslag.

– Vi er enige i at det er behov for tiltak, men det er usikkerhet om hvordan dette skal organiseres. Da er min konklusjon er at vi starter en prosess i tråd med innstillingen fra rådmannen, sa ordfører Jonni Solsvik.

Høyre fikk støtte fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og dermed flertall for å støtte rådmannens forslag, som er slik:

1. Det igangsettes et arbeid med å kartlegge de mest trafikkerte rutene til skolen og barnehagene på Andenes.

2. Trafikksikkerhetsutvalget bes vurdere nedsettelse av fartsgrensene på Andenes og eventuelt andre tiltak på grunnlag av kartleggingen.

Håper på tydelighet

Da VOL omtalte saken før formannskapets behandling, sa forslagsstiller Vøllestad at han var skuffet over forslaget fra rådmannen. Nå håper han at det blir noen endringer.

– Jeg håper at dersom det blir endringer, at det blir tydelige og skikkelige endringer, gjerne fartsdumper på de verste stedene og der barn ferdes mye, sier Vøllestad til VOL etter formannskapets behandling.

Den endelige behandlingen skjer i kommunestyret 20. februar.