DNBs bedriftsmarked skal slå sammen dagens sju regioner til fire, og reduserer med det bemanningen med 100 årsverk på landsbasis.

Banksjef hos DNB på Sortland, Johnny Karlsen, kan berolige med at nedbemanningen ikke skal ramme sortlandskontoret.

– Sånn som det ser ut nå, forblir det på Sortland som i dag. Om det kommer noen tilpasninger mot sommeren, vet vi ikke, men kontoret består foreløpig med bemanningen som i dag, sier Karlsen.

Ifølge konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, Benedicte Schilbred Fasmer, er det flere grunner til nedbemanningen.

– Det ene er at kundenes adferd er mer digital enn tidligere. Det andre er at vi i større grad digitaliserer det vi gjør internt, samtidig som våre plattformer ut mot kundene også blir mer digitale, sier Fasmer til Nettavisen.

Nedbemanningene skal skje over hele landet.