Et inkluderende samfunn for alle, også de med funksjonsnedsettelser eller for barnefamilier med barnevogn, er viktige stikkord for arbeidet til Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

– Vi ønsker et samfunn der alle kan delta, og der alle kan være trygge, sier leder i rådet, Liv Tjønsø.

Avlyste møte i siste liten

Torsdag skulle politikere, planleggere i kommunen og vaktmestere selv få kjenne på kroppen hvordan det er å ta seg rundt, med ulike funksjonshemminger og hindringer som barnevogn eller kofferter.

Opplegget ble avlyst fra formannskapets side tirsdag, på grunn av en lang saksliste til formannskapsmøtet.

Det synes ikke Tjønsø noe om.

– Jeg er rimelig forbanna. Dette var avklart med rådmann og ordfører i god tid før påske, sier hun.

– Det er viktig å få sakene behandlet, altså, men dette er ikke greit.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo forteller at avlysningen kom etter henvendelser fra flere medlemmer av formannskapet.

– Det er en utfordring for mange om møtene varer ut over vanlig arbeidstid. Det var etter mange innspill i går at det ble avlyst, sier Bjørkmo.

Hun understreker at de tar dette på alvor, og at hun vil snakke med Tjønsø for å finne et passende tidspunkt, på en dag som ikke er møtedag.

Kartla sentrum

Like før jul fullførte rådet et kartleggingsprosjekt på uteområder i Sortland.

– Der fant vi ut at det ikke står så godt til, spesielt når det gjelder parkering. Det er spesielle kriterier, som lengde og bredde på parkeringsplasser og inngangspartier, som skal oppfylles. Der har vi en lang vei å gå, sier Tjønsø.

Det samme gjelder overganger mellom vei og fortau, samt markeringer i dører og naturen for å gjøre det enklere for synshemmede.

– En god del av dette er det politikere og planleggere i kommunen som håndterer. Derfor ønsket vi å ta dem med, fordi vi ønsker at de selv skal oppleve hvordan det er å være ute i ferdselsområdene.

Vil gi innsikt

På befaringen var det planlagt besøk til ulike forretninger, offentlige kontorer, politiet, Nav og ulike spisesteder.

– Hensikten er at vi ønsker at de skal få en innsikt, slik at de vet hva de behandler i politiske fora, sier Tjønsø, som selv er politiker for Sortland Høyre.

– Jeg tror nok at mange ville ha fått seg noen aha-opplevelser, som vi som klarer oss godt i hverdagen vanligvis tenker over.

Har fått midler

Rådet fikk nylig midler til to nye prosjekter. Det ene prosjektet omhandler å sjekke friluftsområder, mens det andre er for å skolere servicenæringen på håndtering av funksjonshemming og kognitiv svikt, som eksempelvis personer med demens.

– Når vi får slike offentlige midler, ligger det inne en del forpliktelser til å følge opp. Vi er nødt til å foreta oss noe når det gjelder de tingene vi finner, sier Tjønsø.

Blant annet har rådet nå hatt fokus på oppfølging av byggeprosjekter, for å se om de, som skal være universelt utformet, faktisk er tilrettelagt for funksjonshemmede.

– Her må kommunen bli flinkere til å følge opp at det faktisk gjennomføres. Vi har fått meldinger om at det ikke har skjedd, sier Tjønsø.