Kari Elisabeth Kaski er partisekretær i Sosialistisk Venstreparti og har blitt beskrevet som partiets nye stjerneskudd. Mandag besøkte hun SVs lokallag på Sortland. Etter møter med både næringsliv, kommunen og Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe, ble det mandag kveld invitert til åpent møte i Sortland bibliotek.

Mandag la nemlig SV frem en rapport som de mener dokumenterer at forskjellene i Norge øker. Og det var nettopp rapporten og forskjells-Norge som var tema for møtet.

– Det er langt større forskjeller i Norge enn det folk tror, sa Kaski da hun holdt sin innledning.

– 92.000 barn lever i fattigdom i Norge, og dette tallet øker. Den rikeste tidelen av befolkningen disponerer 21 prosent av alle inntektene i landet, sa hun.

Ulikhetene øker

Partisekretæren påpekte at det er en global trend at ulikhetene øker, og var klar i sin mening om at dagens regjering, med Høyre og Frp, forsterker disse trendene med sin politikk.

– De forsterker forskjellene med å gi skatteletter til de rikeste og ved å kutte usosialt i budsjettene sine, blant annet ved å redusere uføretrygden og kutte i overgangsstønaden.

Hun mener Trumps popularitet i USA, Brexit, terroraksjoner og uro i europeiske byer må ses i sammenheng med at forskjellene mellom fattig og rik øker.

Mer skatt

Ifølge Kaski er tiden moden for en politikk som motvirker de sosiale ulikhetene.

– Små forskjeller er bra for alle. Det skaper tillit blant folk, det skaper økonomisk vekst og færre helseproblemer.

Hun sier SV vil redusere forskjellene med en mer omfordelende skattepolitikk, hvor de rikeste betaler mest. De vil skattlegge formue, arv og eiendom. SV vil også sørge for at store internasjonale selskap som tjener store penger i Norge, må betale mer i skatt.

– Google tjener mye penger i landet, men betaler bare én promille av dette i skatt til Norge, sa hun.

Kaski snakket også om hvordan de vil innføre tiltak mot barnefattigdom, og mente økning av barnetrygden er viktig i så måte. For å få bukt med ulikhetene mener SV at det også må til en endringer i boligpolitikken, at det må skapes flere trygge arbeidsplasser - og gjøres noe med det de beskriver som fattigdom i det offentlige Norge.

– SV skal være en garantist for politikk som fører samfunnet i en annen retning, sa Kaski til de fremmøtte.