AndøyBondelag varslet i går at de ville aksjonere, slik mange av landets bønder gjøretter bruddet i jordbruksforhandlingene.

Sammenmed andre lokallag vil bondelaget i Andøy være med på en større aksjon påLofast.

–I Andøy vil man kunne se rundballer med slagord på, sier Ola Åshagen, leder iAndøy bondelag.

Bekymret for næringa

Fleresteder i kommunen kunne forbipasserende se rundballene som tydelig markererbøndenes bekymring for næringa.

– Dersom det ikke skjer drastiske forandringer når Statenstilbud skal behandles av Stortinget, så blir det en radig uttæring avdistrikstlandbruket. I løpet av 15-20 år blir det nedgrodd overalt, menerÅshagen.

Han ser mørkt på fremtida hvisListhaugs visjoner for landbruket trår i kraft.

– Listhaug legger opp til åfjerne familiebrukene som er 75 prosent av det totale volumet i hele landet.

Vil ha store enheter

Små bruk som har 50 melkekyr blirikke lønnsomt lenger. Hun vil kun ha store produsenter, sier han.

– Jeg spør meg selv hvorfor hunikke vil ha oss bønder her nord. Vi produserer jo tross alt litt av maten somhun spiser. Må jeg flytte til Jæren for å få drive med det jeg har lyst til ågjøre, nemlig grovfôrbasert matproduksjon? spør Åshagen.

Bondelagslederen mener at maten som produseres iAndøy burde være like mye verd som den som blirprodusert på Jæren.

– Jeg vet at det koster litt åtransportere kraftfôr nordover for at vi skal kunne produsere mat her nord. Menuten landbruk i distriktsnorge, så har det ikke vært noe distrikt, fordi det ervi bønder som holder det i hevd, slår Åshagen fast.

Engasjerte distriktspolitikere

Han skryter av engasjement blantdistriktspolitikerne.

– Særlig de fra Vesterålen som harfått utredet en bekymringsmelding til Stortinget. Men likevel virker det ikkesom regjeringa ønsker å bruke hele vårt langstrakte land? Det virker som dealler helst ønsker å kutte det av etter grensen til Nord-Trøndelag, fortsetterhan.

Han er bekymret over hva deplanlegger å gjøre med alle de som bor i Nord-Norge.

– Har de tenkt å bygge hus tiloss i områdene omkring Jæren, Østlandet og Trøndelag, der matproduksjonen skallokaliseres? Det kommer i alle fall til å bli overbefolket og trangt, sier han.