Sjåføropplæringen i Hadsel mangler kvalifisert personell