Onsdag har representanter fra ledelsen i alle kommunene i Vesterålen vært i dialogmøte med Nordlandssykehuset, sammen med Salten og Lofoten.

Skjønt det ifølge sortlandordfører Tove Mette Bjørkmo var lite dialog.

Det var i møtet lagt opp til en halv times åpen post, resten var foredrag.

– Det ble pøst på med informasjon, og var lagt opp til lite dialog. Det klaget jeg også på i møtet. Det var satt opp en halv time til dialog, men Nordlandssykehuset brukte et kvarter av dette til å legge fram statistikker, sier Bjørkmo til VOL etter møtet.

Ambulansesituasjon

Fra Vesterålens side var det ønskelig å snakke om blant annet ambulansesituasjonen, som fra vesterålskommunenes ståsted har vært krevende etter at én av Sortlands ambulanser ble tatt ut av drift fra nyttår.

– Jeg satt med et brev fra Nordlandssykehuset om at de skulle ta dette opp under åpen post i møtet. Dette måtte jeg etterlyse. Da hadde de forberedt et foredrag med tall og statistikker og konkluderte med at vi har en god nok ambulansetjeneste i Vesterålen, og at andre har det verre, forteller Bjørkmo.

Hun mener det ikke er noe godt argument.

– De har redusert vår ambulansetjeneste, og det har forverret vår situasjon. Ett eksempel er et tilfelle hvor vår vakthavende lege, som hadde ansvar for over 10.000 innbyggere, måtte ta seg av en pasient fra en nabokommune, som hadde behov for tilsyn. Ambulansen måtte nemlig sette personen av på Sortland for å først frakte noen andre til sykehuset. Slike ting blir ikke godt nok belyst, sier Bjørkmo.

Nytt møte

– Når de inviterer til dialogmøte, må de også mene det, og legge opp til at kommunene får spørre om ting. Vi har flere tema som går på samhandling mellom sykehuset og kommunene som vi ønsker å ta opp, sier sortlandordføreren.

Vesterålskommunene får en ny mulighet til å komme i dialog med sykehuset 24. mars. Da kommer ledelsen i Nordlandssykehuset til Sortland for å møte regionrådet.

Da ønsker vesterålskommunene å ta opp tema som ansvarsfordeling mellom sykehuset og kommunene, helseforetakets oppdragsbrev og sørge for-ansvar.

Ansvar

Helseforetakene har et såkalt "sørge for-ansvar" for å se til at folk får de spesialisthelsetjenestene de trenger. Dette mener vesterålskommunene at Nordlandssykehuset i flere tilfeller ikke har oppfylt, blant annet da de i jula stengte allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved sykehuset på Stokmarknes.

– Når sykehuset ikke gjør det vi mener de skal, er det vi som må ta det ansvaret. Da de stengte i jula, la de ansvaret på kommunene, og det uten dialog i forkant. Fordi det er snakk om mennesker, og vi ikke kan la vær å hjelpe folk, så tok kommunene det ansvaret sykehuset burde tatt, og man forhindret trolig avvik, mener Bjørkmo.

– Vi opplever at sykehuset støtter seg til rapportering av lite avvik – men hva er realiteten? Det må vi komme i dialog om, avslutter Bjørkmo.

VOL har tidligere vært i kontakt med Helse Nord som eier av Nordlandssykehuset med spørsmål om de mener sykehuset oppfylte sitt sørge for-ansvar da de stengte allmennpsykriatrisk enhet i Vesterålen i jula. Helse Nord ville ikke kommentere saken utover at de generelt stiller seg bak Nordlandssykehusets vurderinger, og at de oppfyller sitt sørge for-ansvar.

Saken er oversendt Nordlandssykehuset for tilsvar.