Videregående skoler i Nordland: 8.900 elevplasser opprettet for kommende skoleår