Hurtigruten saksøkte Bodø havn for det rederiet mente var betydelig overfakturering. Rederiet mener de har betalt dobbel kaileie hver dag hele året, mens internasjonale cruiserederier har fått rabatter på inntil 75 prosent. I tingretten ble havnen dømt til å tilbakebetale 3 millioner kroner til rederiet.

Til tross for sin kritikk av Bodø havn, mener Hålogaland lagmannsrett at havnen ikke har misbrukt sin myndighet. Hurtigruten ber nå samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) gripe inn i situasjonen.

– Samferdselsministeren må sikre et forutsigbart system der havnelovens intensjon om virksom konkurranse og kostnadseffektive havner til det beste for brukerne, oppfylles. Sjøfarten, og da særlig rutegående skip, trenger beskyttelse mot urimelige prisvilkår i kommunale monopolhavner, sier Lillebo.

Bodø havn er på sin side svært fornøyd med dommen:

– Det er nå brakt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, verken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner, sier styreleder Adelheid Kristiansen i en pressemelding.