Enoksen viste til at Opinion, som gjennomførte innbyggerundersøkelsen på vegne av kommunen, også gjennomførte en lignende undersøkelse i Moskenes, med et knapt flertall til ja-sida.

– I en folkeavstemning i samme kommune sa 89 prosent nei. Det forteller kanskje noe om hvor pålitelige slike meningsmålinger er. Det er forskjell på å bli oppringt uforberedt for å svare på ulike spørsmål, og på i ro og mak å bestemme seg, for så gå og stemme, sa Enoksen til kommunestyret.

- Uhyre representativ

Beate Bø Nilsen (H) kritiserte Enoksens bruk av ordet «meningsmåling».

– Jeg synes at man skal ha respekt for Sortlands innbyggere, ved ikke å kalle dette en meningsmåling. For å ha en representativ undersøkelse kreves 500 respondenter. Her har man valgt å bruke 1.001 stykk. Den er uhyre representativ, med et uhyre lite avvik, sa hun.

Hun mener at politikerne nå må høre hva sortlendingene mener, fremfor hva naboene mener.

Beate Bø Nilsen (H) fremmet, som i formannskapet, forslag om et punkt fem, der det kommer frem at Sortland kommune er ufrivillig alene. Hun mener at det vil innebære noen økonomiske fordeler, uten at hun kunne presisere hvilke, for kommunestyret.

– Man sier ofte at man er fornøyd med det samarbeidet Vesterålen regionråd har. Vi har 32 interkommunale samarbeid som vi velger å gjøre, i stedet for å se på kommunesammenslåing. Regionrådet er ikke representativ for hvordan det politisk bestående er i kommunen. De er ikke folkevalgt, men også høringsinstanser. Det er et demokratisk problem, sa Bø Nilsen.

– Vi velger å ha styrer med få personer, og vi som folkevalgte politikere har ikke innflytelse på de styrene, la hun til.

Les også: Storpartiene krangler om kommunereformen

Høy temperatur

Det ble tidvis høy temperatur i debatten, mellom Høyre på den ene siden, og Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti på den andre siden.

– Hvor i videste verden har Arbeiderpartiet vært i denne prosessen? spurte Roar Wessel Olsen (H).

Hans partifelle Silvia Ovik var enig.

– Det er rart å debattere mot Ap i dag, når man egentlig er enig i sak. Hva har Sortland Ap gjort for å fortelle befolkningen om reformen?

Arbeiderpartiets Arild Inga presiserte at de to partiene i utgangspunktet er enige.

– Ap er reformvennlig. Der er vi enig. Men ikke når det kommer til prosessen. Den er dårlig, sa han.

Rødt var enig.

– Vi i Rødt mener at dette er en udemokratisk prosess. Kan se dette i lys av trusler om økonomiske sanksjoner dersom man ikke slår seg sammen. Det er snakk om overkjøring, også om man ikke ønsker å slå seg sammen, sa Kamilla Fossem fra talerstolen.

Posisjonens forslag til vedtak om kommunereformen:

1. Kommunestyret konstaterer at ingen av de kommuner som det kunne ha vært aktuelt å slå seg sammen med i Vesterålen, ønsker å slå seg sammen med Sortland. Kommunestyret tar dette til etterretning.

2. Kommunestyret vedtar at Sortland skal bestå som egen kommune og går imot sammenslåing med andre kommuner.

3. Kommunestyret er positiv til å justere kommunegrensa mellom Sortland og Kvæfjord (Indre Gullesfjord) dersom Kvæfjord kommune skulle ønske ei slik justering.

4. Ei eventuell sammenslåing av kommuner må være basert på frivillighet. Det valg den enkelte kommune tar, må respekteres. Kommunestyret forutsetter at verken fylkesmannen, regjeringa eller Stortinget vil prøve å overstyre de valg som kommunene tar i spørsmålet om kommunesammenslåing.

5. Kommunestyret er innstilt på å fortsette og styrke det regionale samarbeidet med de andre kommunene i Vesterålen og med Lødingen gjennom Vesterålen regionråd.

Posisjonens forslag ble deretter vedtatt, mot 13 stemmer.