Arbeidet innebærer at strømselskapet skal skifte ut 15 såkalte traverser på høyspentlinja i Steinlandsfjorden. Det betyr at husene i områdene Steinlandsfjordbotn og Ystevika mot Staven, blir mørklagt i en periode begge dagene.

– Må gjøres spenningsløst

Traversene skiftes på grunn av alder og tilstand.

– Denne jobben må gjøres på spenningsløs linje. Strømmen vil derfor bli koblet ut fra kl.09.00 og frem til ca.kl.14.00 både onsdag og torsdag. Vi beklager at strømmen blir borte fra kundene i disse periodene, men arbeidet vi gjør er nødvendig og vil være med å sikre strømforsyningen til området, heter det i en pressemelding fra Vesterålskraft.

-Bra ansiktsløftning

I pressemeldingen står det også å lese at 12 montører skal gjennomføre oppgaven. Traverser er komponenter av tre som over tid blir slitt av vær og vind. Traversene er gjenstand for sopp og råteangrep og skal etter forskriftene kontrolleres minst hvert 10.år.

– Samtidig som vi skifter traversene blir isolatorer og opphengsutstyr erstattet med nytt, slik at det blir ei bra «ansiktsløfting» for den delen av linja som vi arbeider i. «Kraftlaget» driver med systematisk vedlikehold basert på tilstandskontroll, heter det i pressemeldingen.

Fortsetter arbeid etter påske

Kraftlinja i Steinlandsfjorden ble kontrollert i fjor og det er først at utbedringen av funnene blir gjennomført. Etter påske fortsetter Vesterålskraft med lignende arbeid videre over Frøskelandsfjellet og senere til Godfjord-området.