Ifølge en ny studie har villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks en annen alder og størrelse når den blir kjønnsmoden enn villaks som har mindre oppdrettslaks i slekta. Det fører blant annet til at det blir færre storlaks i elvene, skriver NRK.

Hvert år rømmer hundretusenvis av oppdrettslaks fra norske oppdrettsanlegg, og flere tusen av disse går opp i elvene der de kan gyte med villaksen. "Avkommet blir en krysning mellom oppdrettslaks og villaks, som i neste generasjon kan krysse seg på ny med villaks eller rømt oppdrettslaks", skriver Norsk institutt for naturforskning (Nina).

I flere elver i Norge er det dokumentert at en stor andel av villaksens arvemateriale stammer fra rømt oppdrettslaks. Villaksen i norske lakseelver er dermed i større eller mindre grad genetisk påvirket av den rømte oppdrettslaksen.

Forsker Geir H. Bolstad ved Nina sier de tror endringer vil føre til at villaksbestandene blir mer sårbare.

Resultatene tyder på at effekten I Finnmark er større enn andre steder i landet, spesielt når vi så på hvor stor laksen var sammenlignet med hvor gammel den var, sier Bolstad, som legger til at de tror slike endringer er uheldige for produksjonen i laksebestandene.