- Svært gledelig, konkluderer rådmann Ola Morten Teigen som likevel påpeker at det er store utfordringer knyttet til sykefraværet.

I fjerde kvartal i 2015 var fraværet på 9,2 prosent, som var 2,3 prosentenheter lavere enn samme kvartal i fjor. Både i 2010 og i 2012 var sykefraværet lavere enn i fjerde kvartal i fjor.

Helse- og omsorgsavdelingen har det største fraværet. Bare ett av fjorårets fire kvartal var sykefraværet lavere enn 10 prosent.

Kostnader

- Sykefraværet medfører store kostnader for Hadsel kommune og det er et stort behov for å få satt inn tiltak, der målet er å få redusert sykefraværet. I tillegg til kostnader medfører også fraværet at det i enkelte enheter medfører et høyt forbruk av vikarer. I andre enheter der det ikke leies inn vikarer kan det medføre et høyere arbeidspress på de som er på jobb. Sykefraværsarbeid eller nærværsarbeid er både et tidkrevende og langsiktig arbeid og arbeidet må ses på i et langt tidsperspektiv, skriver rådmannen til kommunens Arbeidsmiljøutvalg.

Han opplyser at Hadsel i fjor fikk 19 millioner kroner i sykerefusjon fra NAV.

Mange dager

Teigen skriver at det er vanskelig å beregne hva sykefraværet koster.

-NAV beregner at et tapt dagsverk i snitt har en kostnad på 2500 kroner. Dagsverk regnes ut på grunnlag av sykefraværet siste kvartal. Kostnaden på 2500 kroner per dagsverk kan synes noe høyt, men det er nok ikke så usannsynlig når en beregner de totale lønnskostnader fordelt på antall dager og årsverk.

Det er ikke regnet spesifikt hva et årsverk i gjennomsnitt koster for Hadsel kommune, skriver rådmannen.

I fjerde kvartal gikk 3461 dagsverk tapt som følge av sykemeldinger fra lege.