– Det skal bli godt å endelig få mer rom. Tidligere har det ikke engang vært plass til alle på pauserommet, og særlig ikke når vi har besøk. Vi har ikke helt tatt all forandringen inn over oss, forteller tillitsvalgt for lærerne, Jon Børre Knutsen.

Mer fellesskap

Sortlandsavisa er på besøk på Maurnes skole, for å se resultatet etter rehabiliteringen. Vi står midt inne på skolens nye personalrom, som er lokalisert i det splitter nye tilbygget. Der er vi omkranset av rektor Kristin Myrseth Krekling, verneombud, Stine Hansen, Trine Berthelsen og nevnte Knutsen. Alle ser fram til å få mer boltreplass, og ikke minst mer moderne fasiliteter.

– Pauserommet blir romslig, med god sitteplass. I tillegg får vi plass til et bord i midten slik at vi kan ha personalmøter her. I ene hjørnet skal vi ha kjøkken, forteller Hansen.

– Det er greit at vi endelig får plass til ting, sier Berthelsen.

– Større personalrom gjør at vi også kan gjøre mer i fellesskap. Det blir enklere for lærerne å samarbeide, legger rektoren til.

Moderne tilbygg

Rehabiliteringen på Maurnes skal etter planen være ferdig til skolestart i midten av august. Arbeidet startet for fullt etter jul i år og inkluderer blant annet delvis rehabilitering av fasaden, nyt elevgarderobe og det nevnte tilbygget.

– Utvendig har vi skifta bordkledning på nordsiden, i tillegg til at vi har lagt nytt tak på ene bygget. Innvendig har vi fått mer garderobeplass. Vi har også pusset opp gangene og fått opp nye hyller, opplyser hun.

I tillegg til mer plass, er moderne og ikke minst mer miljøvennlige lokaler, sentrale stikkord for nysatsingen. Nybygget har for eksempel fått et selvregulerende måleapparat som måler C02 utslippet.

– Det regulerer seg selv dersom det er for høyt, forteller rektoren.

Tilbygget inkluderer også arbeidsplass for lærerne, som er tilrettelagt for en moderne og teknologisk hverdag.

– Arbeidsrommet er utstyrt med en rekke stikkontakter, i tillegg til flere innganger for datakabel. Det er kanskje ikke veldig nyskapende, men for oss er det helt nytt. Nå blir det mer praktisk og vi slipper å bruke en masse skjøteledninger, presiserer Berthelsen.

Ikke umoderne lenger

Jon Børre Knutsen håper at rehabiliteringen er et tydelig signal om at den tidligere nedleggingstruende skolen, får være i fred i mange år til.

– Vi er glade for at skolen fikk bestå. Tidligere har et av argumentene for nedlegging vært at skolen ikke har vært moderne nok. Det argumentet kan i alle fall ikke brukes lenger, slår han fast.

Basseng og utedo

Rehabiliteringen av Maurnes skole har kostet litt over fem millioner kroner. Den summer har likevel ikke vært tilstrekkelig til å finansiere absolutt alle rehabiliteringsbehovene. Flere forhold ved skolen er fortsatt langt fra optimale.

– Guttedoen er førsteprioritet. Det var dessverre ikke penger til å gjøre noe med den nå. Deretter står svømmehallen for tur, som trenger overhaling. Politikerne er klar over det, men de må finne penger. Det blir nok omfattende arbeid, sier Myrseth Krekling.

Hun gleder seg uansett til å flytte inn når alt er klappet og klart til skolestart i midten av august.

– Det har tidvis vært tøft å opprettholde driften og samtidig være midt oppe i så mye byggeaktivitet. Det er derfor godt at ombyggingen er over.Vi har sett fram til dette i et halvt år og jeg tror at vi får et kjempeløft, slår Kristin Myrseth Krekling fast.