Folkehelsekoordinator Kari Gaarder skriver i et brev til kommunen:

- I arbeidet mitt som folkehelsekoordinator, har jeg lenge tenkt og ønsket høyt, at vi fikk et areal i Myre sentrum som var som en liten aktivitetspark, med benker, blomster og skikkelig treningsapparater for å drive egentrening. Videre at på vinterstid er det plass på arealet til en isbane for å gå på skøyter som i spikersuppa iOslo. Det må være lysbelysning rundt, benker osv for bruk så vel sommer som vinter. Jeg tror dette arealet kunne egne seg for dette, skriver Gaarder.

- Inn i plan

Hun sier at det i folkehelseperspektivet er det voldsomt fokus for å legge til rette løyper, stier, sette opp apparater for

egenmotivert fysisk aktivitet.

- Jeg vet positivt at hvis vi kommer med et sånt innspill til Nordland fylkeskommune, inn i en plan, vil vi få støtte. Har luftet denne drømmen med vår kontaktperson i NFK tidligere om dette. Området må være for alle aldersgrupper, dertil treningsapparater for tilpasset flere brukerbehov, skriver hun.

Hun skriver videre at Myre Skole v/Fau holder på med å lage en Klatrejungel i nærheten.

- Dette kunne også vært sett i en sammenheng mot å planlegge sammenhengende arealer for egenaktivitet opp til Bjørkeskogen, skriver hun.