Kunsthåndverker Ingrid Larssen, Hadsel, har fått et tilskudd på kr 67 000,- fra Norsk kulturråd gjennom støtteordningen Norsk – islandsk samarbeid. Prosjektet hun skal gjennomføre har overskriften Fest Tråden og knytter seg til broderitradisjoner i Vesterålen og på Øst-Island.

Broderi og samtaler

Fest Tråden er en fortelling om broderi gjennom samtaler med kvinner som broderer. Hvilken innflytelse og betydning har broderi hatt på og i deres liv? Kvinnene bor i Vesterålen og på Øst-Island, fem i hver region. Hvilke likhetstrekk finnes og hva er ulikhetene?

Inspirert

Ingrid arbeider selv for tiden med broderi som kunstnerisk uttrykksform og vil la seg inspirere av folkelige broderitradisjoner i begge regioner. Gjennom prosjektet skal hun samarbeide med Museum Nord og Øst-Island museum.

Prosjektet bygger på kulturkontakter som er etablert for over 10 år siden gjennom Vesterålen kulturutvalg og Øst-Island kulturråd.