Tre tilbud kom inn da Andøy kommune i desember gikk ut med en tilbudsforespørsel om nye lokaler til voksenopplæringen og flyktningtjenesten. Kommunen ønsket tilbud om leie i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2020, men en mulig opsjon på ytterligere fem år.

400 kvadratmeter

Totalt ble det søkt etter cirka 400 kvadratmeter inneholdende blant annet seks klasserom, to pauserom, tre toalett, to teamrom til lærerne, fire kontorer, ett forkontor og et møterom. Lokalene skal brukes av cirka 60 elever og 13 ansatte.

Ved tilbudsfristen 28. januar var det kommet inn tre tilbud. De var fra Andrikken Eiendom AS, som tilbød lokaler i «Viking hotell», OSO Maritim AS, som eier lokalene i sjøgata der voksenopplæringa holder hus i dag og Andenes Invest AS, som nylig kjøpte DNBs bankbygg i sentrum av Andenes. Sistnevnte trakk på et senere tidspunkt sitt tilbud.

Totalvurdering

I et brev til de tre tilbyderne skriver enhetsleder for kultur og informasjon Marit Strand Nordheim at de i arbeidene med tilbudene har sett på hvem som har hatt mulighet til å tilby et lokale hvor kravene i vår kravspesifikasjon ble best mulig ivareta.

– Videre har også totalpris for leie av lokalene i hele perioden på 5 pluss 5 år blitt vurdert, skriver Nordheim. Hun opplyser at de etter en totalvurdering har kommet frem til at Norlandia Eiendom AS sitt tilbud om lokaler i «Viking hotell» er det beste for Andøy kommune.

– Vi har derfor bestemt oss for å gå i videre dialog for å kunne sluttføre en kontrakt med Norlandia Eiendom AS, skriver Nordheim i brevet til tilbyderne.