Vil gi Vesterålen Eiendom AS opsjon på kjøp, hvis politiet blir værende