– Vi vil sterkt fraråde alle forbrukere om å kjøpe håndverkertjenester som tilbys på døra. Dette er aktører som bevisst unndrar skatt og avgift i millionklassen og utnytter arbeidstakere mens forbrukerne føler seg lurt og sitter tilbake med, i beste fall, dårlig utført håndverksarbeid. Det beste for deg som forbruker, og for samfunnsøkonomien, er at du ikke kjøper tjenester av slike aktører, sier underdirektør Lars-Jørgen Gunnestad fra Skattekontoret i Bodø i en pressemelding.

Ved årsskiftet trådte endringer i avhendingsloven i kraft, som også stiller større krav til dokumentasjon på hva som gjøres av arbeid på boligen.

Gunnestad peker på at konsekvensen av å bruke useriøse håndverkere i verste fall kan påvirke verdien på boligen.