Kritiserer manglende oppfølging – og etterlyser svar

foto