Midtre Hålogaland tingrett har innstilt bobehandlingen i boet til selskapet Hovden Kystfiske AS i Bø.

Det melder Brønnøysundregistrene.

Det ble åpnet konkurs i boet til selskapet november i fjor, og nå er bobehandlingen innstilt på grunn av at boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling.

Kjennelsen ble avsagt 22. mars.

Her skriver vi smått og stort om jobb og næringsliv. Har du tips om nye bedrifter, stillingsbytter eller andre nyheter om jobb i Vesterålen? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn tips
Jørn Aune

Fem vil bli fysioterapeut

Fem kvinner har søkt på stilling som fysioterapeut i Andøy kommune.

– Stillingen er plassert under avdelingsleder for Fysioterapi- og ergoterapitjenesten og ligger i forebyggende enhet, Helse- og mestring. Tjenesten består av tre kommunale fysioterapeuter og én kommunal ergoterapeut. Avdelingen er lokalisert til Andenes helsesenter omsorgsbolig og Andøy sykehjem, heter det i stillingsutlysningen.

De fem som har søkt på stillingen er: Kristina Sørensen (23, Skutvik), Martine Olsen (22, Harstad), Silje Kofoed (28, Vadsø), Julie Juan Friksen (23, Bodø) og Anna Ingvild Dahl (26, Narvik).

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Ny styreleder i taxi-selskap

Myre Taxi AS har fått ny styreleder.

Siden oktober i fjor har Frank Arne Larsen vært styreleder, mens Jann-Eirik Fæster nestleder.

12. april ble det meldt i Brønnøysundregistrene at Fæster har tatt over rollen som styreleder.

Tommy Hansen

Starter maskinutleie-selskap

På Sortland har Jim Cato Andreassen etablert selskapet JM Maskinutleie AS. Formålet oppgis å være å selge varer og tjenester innen utleie av bygg og anleggsmaskiner - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

Tommy Hansen

Nytt Sortland-selskap

Med forretningsadresse Sortland har Vanja Wallstad-Hamansen etablert selskapet Romanjo AS med seg selv om daglig leder. Styreleder er Håvard Hamansen-Wallstad og bedriftens formål oppgis å være å drive kjøp og salg av produkter og tjenester innen alternativ helsebehandling, personlig veiledning, rådgivning og annet som naturlig sammenfaller med dette. Og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Skal drifte småbåthavn

Et nytt selskap, som drives med delt ansvar, skal drive småbåthavn til selvkost for de som har båt der. Selskapet heter Romset Båthavn DA, har forretningsadresse på Sortland, men hører hjemme i Øksnes. Frithjof John Dahl, Jan Håkon Romset og Jimmy Aronsen eier en tredel hver.

Det melder Brønnøysundregistrene.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Nytt Øksnes-selskap

Selskapet RAMM Icom AS er registrert på Myre i Øksnes. Selskapet skal drive med import og salg av varer og tjenester på internett, samt tjenester og investeringer knyttet til dette. Leif Bjørnar Ramm er styreleder i selskapet. Kapitalen er på 30.000 kroner.

Dagny Ulland

Nytt fiskeriselskap fra Øksnes

Daniel Diaz Torbergsen Johansen er styreleder i nyregistreringen Quality Norwegian Fish AS.

Det viser Brønnøysundregisteret.

Selskapet skal drive med hav- og kystfiske, inkludert fangst, behandling og salg av sjømat, samt å tilby relaterte tjenester som utstyrsvedlikehold, logistikk og fiskerådgivning.

Selskapet holder til på Myre og har oppført egenkapital på 30.000 kroner.

Dagny Ulland

Byggserviceselskap konkurs

Midtre Hålogaland Tingrett åpnet 5. april konkurs i boet til selskapet Byggservice Nord Norge AS.

Det melder Brønnøysundregisteret.

Selskapet holder til på Myre i Øksnes kommune.

Advokat Frank Steiro er utnevnt til bostyrer.

Dagny Ulland

Nyregistrering fra Øksnes

Rudi Alexander Hansen er styreleder i det nyregistrerte selskapet ØKSNES 4-5-6 AS. Dette er et aksjeselskap som skal drive med kjøp og salg av aksjer.

Selskapet holder til på Myre og har oppført egenkapital på 30.000 kroner. Det viser Brønnøysundregisteret.

Rune Nybritt Hals

17 vil bli lærere i Bø

Bø kommune lyste ut åtte lærerstillinger på én gang, og fikk 17 søkere innen fristen 1. april.

Se søkerlisten her (krever abonnement):

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Sauehold, interiørtjenester og utleie

Enkeltpersonforetaket Hallgeir Elvenes ble registrert på Sortland 26. Mars. Foretaket skal drive med sauehold, interiørtjenester, utleie av fast eiendom og feriehus.

Marius Birkeland

Fire søkere til stilling med 100.000 i rekrutteringstillegg

Bø kommune har fått fire søkere, hvorav én mann, til to stillinger ved Bøheimen.

Ann-julie Nordgaard Steffenakk

Endringer i eiendomsselskap

Det er gjort endringer i eiendomsselskapet Chr. Fredriksens gt. 12 eiendom AS på Melbu. Gustav Antonio Gjessing har vært styreleder i selskapet siden 2013, da det het HR Eiendom AS. Renate Mari Gjessing kom inn som styremedlem i selskapet juli 2018, men nå er det ifølge Brønnøysundregistrene kun Gustav Antonio Gjessing igjen i styret.

Ann-julie Nordgaard Steffenakk

Har fratrådt fra styre

Fred-Olav Stensrud har fratrådt som styremedlem i styret til selskapet NBAY AS i Sortland.

Stensrud har vært med i styret siden selskapet, som driver med netthandel og medieproduksjon, ble startet 4. mars i 2021.

Styreleder Alexander Eriksen fortsetter etter det Brønnøysundregisteret melder.

Ole-Kristian Anfinsen

Tre søkere til kommunalsjefstilling

Tre søkere vil ta over jobben som teknisk sjef i Bø.

Se søkerlisten her (pluss):

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Styreleder har fratrådt

Styrelederen ved Andenes Pizza og Kaffebar AS på Andenes, Turan Akca, har fratrådt denne rollen.

Det melder Brønnøysundregistrene.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Ny styreleder i boligstiftelse

Andøy boligstiftelse har fått ny styreleder. Line Enid Ernestussen har tatt over for Matz Abrahamsen som styreleder.

Styremedlemmene Kate Marie Eliassen, Jitse Jonathan Buitink og Andreas Jordell fortsetter som dette.

Varamedlemmene, som tidligere var Halvard Rønneberg, Rune Stave og Anitha Bendiksen, er nå erstattet med Stein Ivar Johansen, Beate Stellander og Knut Andreas Nordmo.

Det melder Brønnøysundregistrene.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Nye styremedlemmer i campingselskap

Lødingen bobilcamp AS i Lødingen har fått to nye styremedlemmer.

Fra før er Kåre Harald Jakobsen styreleder, Geir Johansen og Per Anders Fossem styremedlemmer, samt Christoffer Ellingsen som varamedlem.

Nå har Jørn Vollen og Trond Viggo Nilssen kommet inn som to nye styremedlemmer, i tillegg til de resterende.

Det melder Brønnøysundregisteret.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Mangedobler kapitalen

Ramnflauget Masseuttak AS i Sortland ble registrert i juni 2021. Selskapet driver med uttak, produksjon og salg av stein- og grusprodukter.

Da selskapet ble registret var kapitalen på 200.000 kroner. Nå er den satt opp til 2.700.000 kroner.

Ronny Michal Bergersen er styreleder, Tor Kåre Nilsen er styremedlem og Ottar Bergersen er varamedlem i selskapet.