Det ble utferdiget 22 forenklede forelegg og 1 anmeldelse for hastighet i 50 sonen. Høyeste målte hastighet var 63 km/t, melder politiet i Nordland på X.