Det første som skal gjøres er at entreprenøren Peyma AS rigger området slik at byggingen kan foregå i trygge omgivelser.

Det har vært utarbeidet en grundig riggplan og risikoanalyse, der alle berørte parter har vært involvert og/eller informert, skriver Øksnes kommune på sin hjemmeside.

I byggeperioden vil det være endringer på adkomst til Øksneshallen, både for kjørende og myke trafikanter. Det vil også være færre parkeringsplasser i området.

På bildet under finner du informasjon om riggområdet, nye adkomstveier og parkering.

I byggeperioden vil det være en midlertidig gangvei mellom Kirkeveien og Byveien.