Kommunens vedtak opphevet etter saksbehandlingsfeil

foto